М╕жнародна науково-практична конференц╕я
<<╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ та безпека>> (╤ТБ)

Голова конференц╕╖

  Додонов Олександр Георг╕йович
Заслужений д╕яч науки ╕ техн╕ки, доктор техн╕чних наук, професор

Оргком╕тет

Богданов О.М. - д.т.н., професор; Голенков В.В. - д.т.н., професор; Матов О.Я. - Заслужений д╕яч науки ╕ техн╕ки, д.т.н., професор; Макаревич О.Б. - д.т.н., професор; Мохор В.В. - д.т.н., професор; Хаджинов В.В. - д.т.н., профессор; Ланде Д.В. - д.т.н., с.н.с.; Циганок В.В. - д.т.н., с.н.с.; Горбачик О.С. - к.т.н., с.н.с.; Кузн╓цова М.Г. - к.т.н., с.н.с.; Фурашев В.М. - к.т.н., доцент, с.н.с.; Андрейчук О.В. - к.т.н.

Пост-рел╕з

27 листопада 2018 року у Ки╓в╕ в ╤нститут╕ проблем ре╓страц╕╖ ╕нформац╕╖ Нац╕онально╖ академ╕╖ наук Укра╖ни в╕дбулась XVIII М╕жнародна науково-практична конференц╕я <<╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ ╕ безпека>> (╤ТБ-2018).

Орган╕заторами конференц╕╖ виступили ╤нститут╕ проблем ре╓страц╕╖ ╕нформац╕╖ НАН Укра╖ни, ╤нститут системних досл╕джень й ╕нформац╕йних технолог╕й УАН, Науково-досл╕дний ╕нститут ╕нформатики ╕ права НАПрН Укра╖ни, Навчально-науковий центр ╕нформац╕йного права та правових питань ╕нформац╕йних технолог╕й НТУУ <<КП╤ ╕м. ╤горя С╕корського>> при ╕нформац╕йн╕й п╕дтримц╕ науково-техн╕чних журнал╕в <<Ре╓страц╕я, збер╕гання ╕ обробка даних>>, <<╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ та спец╕альна безпека>>, Видавничого дому <<СофтПрес>>.

На конференц╕╖ обговорювалось широке коло питань к╕бернетично╖ безпеки критичних ╕нфраструктур, моделювання та протид╕╖ ╕нформац╕йним операц╕ям, технолог╕й ╕нформац╕йно-анал╕тичних досл╕джень на основ╕ в╕дкритих джерел ╕нформац╕╖. Розглядалися актуальн╕ проблеми технолог╕чного та правового забезпечення ╕нформац╕йно╖ та к╕бернетично╖ безпеки, можливост╕ онтолог╕чного п╕дходу, семантичних мереж, сценарного анал╕зу при забезпеченн╕ ╕нформац╕йно╖ п╕дтримки прийняття р╕шень, комп'ютерному моделюванн╕ процес╕в ╕ систем., сучасн╕ результати досл╕джень ╕ розробок у сфер╕ ╕нформац╕йних технолог╕й та ╕нформац╕йного права, актуальн╕ завдання забезпечення ╕нформац╕йно╖ та к╕бербезпеки.

У робот╕ конференц╕╖ взяли участь представники наукових орган╕зац╕й, вищих учбових заклад╕в, комерц╕йних структур, що працюють в ╕нформац╕йно-телекомун╕кац╕йн╕й галуз╕, та державних установ.

Матер╕али конференц╕╖ опубл╕ковано у зб╕рнику наукових праць. Обран╕ програмним ком╕тетом тексти допов╕дей розм╕щено у м╕жнародному електронному виданн╕ CEUR Workshop Proceedings.

У р╕шеннях ХVIII М╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖ <<╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ ╕ безпека>> зазначено необх╕дн╕сть удосконалення засоб╕в ╕нформац╕йно╖ ╕ к╕бернетично╖ безпеки держави ╕ б╕знесу, п╕двищенн╕ ефективност╕ систем орган╕зац╕йного управл╕ння в ╕нформац╕йн╕й ╕ безпеков╕й сферах. Треба зд╕йснити докор╕нний перегляд формату участ╕ наукових орган╕зац╕й Укра╖ни ╕ окремих науковц╕в у м╕жнародному сп╕вроб╕тництв╕ в галуз╕ ╕нформац╕йно╖ ╕ к╕бернетично╖ безпеки, б╕льш широку участь у в╕дкритих м╕жнародних проектах.

У р╕шеннях ХVIII М╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖ <<╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ та безпека>> констатовано необх╕дн╕сть проведення ХIX М╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖ <<╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ та безпека>> у б╕льшому часовому формат╕ ╕з залученням в╕тчизняних ╕ закордонних фах╕вц╕в у сфер╕ ╤Т-технолог╕й, безпеки, ╕нформац╕йного права.

Оргком╕тет XVIII М╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖ <<╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ ╕ безпека>> (╤ТБ-2018)

Матер╕али конференц╕╖:

PDF

Вибран╕ допов╕д╕ в CEUR (http://ceur-ws.org/Vol-2318/)


ITS HOME