М╕жнародна науково-практична конференц╕я
"╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ та безпека" (╤ТБ)

╤ТБ-2021 ╤ТБ-2020 ╤ТБ-2019 ╤ТБ-2018 ╤ТБ-2017 ╤ТБ-2016 ╤ТБ-2015 ╤ТБ-2014 English

Голова конференц╕╖

  Додонов Олександр Георг╕йович
Заслужений д╕яч науки ╕ техн╕ки, доктор техн╕чних наук, професор

Оргком╕тет

Богданов О.М. - д.т.н., професор; Голенков В.В. - д.т.н., професор; Матов О.Я. - Заслужений д╕яч науки ╕ техн╕ки, д.т.н., професор; Макаревич О.Б. - д.т.н., професор; Мiнглей Фу, PhD; Мохор В.В. - член-кор. НАН Укра╖ни, д.т.н., професор; Ланде Д.В. - д.т.н., професор; Николай Стоянов - PhD; Андрей Снарський - д.т.н., професор; Циганок В.В. - д.т.н., с.н.с.; Олег Чертов - д.т.н., професор; Горбачик О.С. - к.т.н., с.н.с.; Кузн╓цова М.Г. - к.т.н., с.н.с.; Андрейчук О.В. - к.т.н.

╤нститут проблем ре╓страц╕╖ ╕нформац╕╖ Нац╕онально╖ академ╕╖ наук Укра╖ни проводить 9 грудня 2021 року XXI М╕жнародну науково-практичну конференц╕ю "╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ та безпека" (╤ТБ-2021).

До участ╕ в конференц╕╖ запрошуються представники науки, осв╕ти, орган╕в державно╖ влади ╕ управл╕ння, б╕знесу, сфери господарювання та надання послуг. Зах╕д передбача╓ обм╕н досв╕дом ╕ укр╕плення сп╕вроб╕тництва, д╕алог з питань ╕нформац╕йно╖ безпеки, анал╕тики, управл╕ння ризиками, а також п╕двищення квал╕ф╕кац╕╖ з м╕жнародних стандарт╕в.

У зв'язку з карантинними обмеженнями конференц╕я буде проходити в режим╕ он-лайн.

Програма роботи конференц╕╖ ор╕╓нтована на розгляд наступних тем:

 • безпека та живуч╕сть критичних ╕нфраструктур;
 • комп'ютерне моделювання складних систем;
 • технолог╕╖ анал╕тики великих обсяг╕в даних (Big Data);
 • анал╕тичн╕ системи на основ╕ в╕дкритих джерел ╕нформац╕╖ (OSINT);
 • моделювання, анал╕з та прогнозування процес╕в мережево╖ вза╓мод╕╖;
 • методи та засоби п╕дтримки прийняття р╕шень.

Робочими мовами конференц╕╖ ╓ укра╖нська, англ╕йська, рос╕йська.

Для участ╕ в конференц╕╖ необх╕дно над╕слати тези допов╕дей та матер╕али допов╕дей на е-mail: its@ipri.kiev.ua до 6 грудня 2021 р.

Тези допов╕дей, що подан╕ на конференц╕ю та представлен╕ на н╕й, будуть опубл╕кован╕ у науковому зб╕рнику матер╕ал╕в конференц╕╖.

Вимоги до оформлення та подання матер╕ал╕в наукових допов╕дей:

 • ╕мена файл╕в тез допов╕д╕ повинн╕ в╕дпов╕дати пр╕звищам автор╕в латиницею, наприклад: Ivanenko.docx, Petrenko_Sydorenko.docx;
 • тези допов╕д╕ повинн╕ м╕стити наступн╕ обов'язков╕ структурн╕ елементи: назву, пр╕звище, ╕м'я та по-батьков╕ автора (автор╕в), назву орган╕зац╕╖, яку представля╓ автор (автори), м╕сто, кра╖на, e-mail адресу автора (автор╕в), анотац╕ю, ключов╕ слова;
 • текст допов╕д╕ повинен бути структурованим: обов'язково под╕лятися на розд╕ли, включати вступ та висновки, перел╕к посилань;
 • текст допов╕д╕ ма╓ бути оформлений у текстовому редактор╕ MS Word з розширенням ╕мен╕ файлу "docx", шрифт - Times New Roman, розм╕р шрифту тексту - 11, розм╕р шрифту заголовк╕в розд╕л╕в - 14, формат - А4, в╕дстань м╕ж рядками - 1 ╕нтервал, обсяг - до 4-ох стор╕нок;
 • для не англомовних тез допов╕д╕ додатково потр╕бно надати ╕нформац╕ю англ╕йською: назву допов╕д╕, пр╕звище, ╕м.я та по-батьков╕ (повн╕стю) автор╕в, назву орган╕зац╕╖, м╕сто, кра╖на, e-mail адреса (по кожному з автор╕в), анотац╕ю (анотац╕я англ╕йською мовою повинна мати обсяг не менше 250 сл╕в), ключов╕ слова;
 • при направленн╕ файл╕в матер╕ал╕в допов╕дей електронною поштою на е-mail конференц╕╖ ╤ТБ-2021 (its@ipri.kiev.ua) тема листа повинна м╕стити пр╕звища автор╕в та назву допов╕д╕, у текст╕ листа обов.язково ма╓ бути надана ╕нформац╕я про к╕льк╕сть публ╕кац╕й кожного з автор╕в у баз╕ наукових публ╕кац╕й за тематикою "Computer Science" - DBLP (http://dblp.uni-trier.de) та посилання на проф╕л╕ кожного з автор╕в у ц╕й баз╕, а також у текст╕ листа сл╕д пов╕домити пр╕звище та ╕н╕ц╕али автора, який ма╓ нам╕р виступити на конференц╕╖ з допов╕ддю.

Обран╕ Програмним ком╕тетом допов╕д╕ з представлених на конференц╕╖ за тематикою "Комп.ютерн╕ науки" ("Computer Science") будуть подан╕ до публ╕кац╕╖ у м╕жнародному науковому виданн╕ CEUR Workshop Proceedings (http://ceur-ws.org). Авторам обраних роб╕т буде запропоновано доопрацювати допов╕д╕ в╕дпов╕дно до вимог цього видання, де перевага нада╓ться допов╕дям, поданим англ╕йською мовою, з достатн╕м р╕внем представленост╕ автор╕в у баз╕ наукових публ╕кац╕й за тематикою "Computer Science" - DBLP (http://dblp.uni-trier.de) та де авторськ╕ колективи мають м╕жнародне представництво.

E-mail конференц╕╖ ╤ТБ-2021: its@ipri.kiev.ua

Матер╕али конференц╕╖: