╤ТБ-2023 ╤ТБ-2022 ╤ТБ-2021 ╤ТБ-2020 ╤ТБ-2019 ╤ТБ-2018 ╤ТБ-2017 ╤ТБ-2016 ╤ТБ-2015 ╤ТБ-2014 English

М╕жнародна науково-практична конференц╕я
"╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ та безпека" (╤ТБ)

Голова конференц╕╖

  Додонов Олександр Георг╕йович
Заслужений д╕яч науки ╕ техн╕ки, доктор техн╕чних наук, професор

Оргком╕тет

Додонов О.Г. - д.т.н., професор; Мохор В.В. - член-кор. НАН Укра╖ни, д.т.н., професор; Ланде Д.В. - д.т.н., професор; Снарський А.О. - д.ф-м.н., професор; Стоянов Николай - PhD; Фу Мiнлей, PhD; Циганок В.В. - д.т.н., с.н.с.; Чертов О.Р. - д.т.н., професор; Горбачик О.С. - к.т.н., с.н.с.; Кузн╓цова М.Г. - к.т.н., с.н.с.; Андрейчук О.В. - к.т.н., ст.д.

Шановн╕ колеги!

30 листопада 2023 року ╤нститут проблем ре╓страц╕╖ ╕нформац╕╖ Нац╕онально╖ академ╕╖ наук Укра╖ни проводить XXIII М╕жнародну науково-практичну конференц╕ю "╤нформац╕йн╕ технолог╕╖ та безпека (╤ТБ-2023)".

До участ╕ в конференц╕╖ запрошуються науковц╕, осв╕тяни, представники орган╕в державно╖ влади та управл╕ння, б╕знесу, а також ус╕х сфер, зац╕кавлених у тематиц╕. Зах╕д передбача╓ обм╕н досв╕дом, зм╕цнення сп╕вроб╕тництва, обговорення питань, що стосуються галуз╕ ╕нформац╕йних технолог╕й та безпеки, особливо, досл╕джень у сфер╕ комп.ютерних наук, а також, забезпечення в╕дпов╕дност╕ наукових досл╕джень сучасним м╕жнародним стандартам.

Конференц╕я буде проводитись в режим╕ онлайн.

Програма конференц╕╖ ор╕╓нтована на розгляд допов╕дей за наступними тематичними напрямками:

 • безпека та живуч╕сть критичних ╕нфраструктур;
 • технолог╕╖ анал╕тики великих обсяг╕в даних (Big Data);
 • анал╕тичн╕ системи на основ╕ в╕дкритих джерел ╕нформац╕╖ (OSINT);
 • комп'ютерне моделювання складних систем;
 • моделювання, анал╕з та прогнозування процес╕в мережево╖ вза╓мод╕╖;
 • ╕нтелектуальн╕ технолог╕╖ п╕дтримки прийняття р╕шень.

Робочими мовами конференц╕╖ ╓ укра╖нська та англ╕йська.

Для участ╕ в конференц╕╖ необх╕дно заре╓струватись та подати тези допов╕дей до 24 листопада 2023 р. за посиланням: https://its.ipri.kiev.ua/#register.

Прийнят╕ програмним ком╕тетом та представлен╕ на конференц╕╖ тези допов╕дей будуть опубл╕кован╕ у науковому зб╕рнику матер╕ал╕в конференц╕╖.

Вимоги до подання та оформлення тез наукових допов╕дей:

 • ре╓страц╕я та подання тез допов╕дей зд╕йсню╓ться виключно через доступну на сайт╕ конференц╕╖ в╕дпов╕дну ре╓страц╕йну форму (https://its.ipri.kiev.ua/#register);
 • один з автор╕в тез допов╕д╕, який в╕дпов╕дальний за подання ("corresponding author"), проходить ре╓страц╕ю та пода╓ допов╕дь через св╕й обл╕ковий запис Google;
 • з одного обл╕кового запису Google можна заре╓струвати та подати лише одну допов╕дь;
 • п╕сля ре╓страц╕╖ та до закриття форми в╕дпов╕дальний за подання автор через св╕й обл╕ковий запис Google ма╓ можлив╕сть переглядати та редагувати надану ╕нформац╕ю, анкетн╕ дан╕ автор╕в, а також оновлювати верс╕╖ файлу тез допов╕д╕;
 • ╕мена файл╕в тез допов╕д╕ мають представляти собою список пр╕звищ ус╕х автор╕в англ╕йською мовою (наприклад: Kovalenko.docx, Smith_Petrenko_Wasser.docx);
 • тези допов╕д╕ мають м╕стити наступн╕ обов.язков╕ структурн╕ елементи: назву, пр╕звище, повн╕ ╕м.я та по-батьков╕ автора (автор╕в), ORCID автора (автор╕в), назву орган╕зац╕╖, яку представля╓ автор (автори), м╕сто, кра╖ну, електронну адресу автора (автор╕в), анотац╕ю, ключов╕ слова;
 • текст допов╕д╕ повинен бути структурованим: обов.язково под╕лятися на розд╕ли, включати вступ та висновки, перел╕к посилань;
 • текст ма╓ бути оформлений за допомогою текстового редактора MS Word з розширенням ╕мен╕ файлу "docx", формат стор╕нок - А4 з полями - верхн╓: 2.5 см, нижн╓: 2.5 см, л╕ве: 3.5 см, праве: 1.5 см, шрифт - Times New Roman, розм╕р шрифту тексту - 11, розм╕р шрифту заголовк╕в розд╕л╕в - 14, в╕дстань м╕ж рядками - 1 ╕нтервал;
 • обсяг тез допов╕д╕ - до 2-ох стор╕нок включно з перел╕ком посилань (бажано, не б╕льше 5-ти посилань).

Серед допов╕дей, представлених на конференц╕╖ за тематикою "Комп'ютерн╕ науки" ("Computer Science") Програмним ком╕тетом будуть обран╕ кращ╕ роботи, авторам яких буде запропоновано за матер╕алами ╖хн╕х допов╕дей подати повнотекстов╕ допов╕д╕ для публ╕кац╕╖ у м╕жнародному науковому виданн╕ CEUR Workshop Proceedings (https://ceur-ws.org/). Повнотекстов╕ допов╕д╕, як╕ пройшли рецензування, мають в╕дпов╕дати вимогам цього видання, де перевага нада╓ться допов╕дям англ╕йською мовою, де авторськ╕ колективи мають м╕жнародне представництво та достатн╕й р╕вень представленост╕ (не менше 5-ти) у баз╕ наукових публ╕кац╕й за тематикою "Computer Science" - DBLP (https://dblp.org/).

E-mail конференц╕╖ ╤ТБ-2023: its@ipri.kiev.ua

Матерiали конференц╕╖ ╤ТБ-2023:PDF