Ланде Д.В., Сулема О.К. I╓рархiзацiя моделi предметно╖ галузi шляхом визначення центральних вузлiв
// Системный анализ и информационные технологии:
материалы 18-й Международной научно-технической конференции SAIT 2016,
Киев, 30 мая - 2 июня 2016 г. / УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ".
- К.: УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2016. - C. 381-382.

File not found.

В результатi проведеного дослiдження авторами був запропонований метод по- будови i╓рархi╖ понять, який в подальшому може бути застосований у класифiкаторах. З метою перевiрки його адекватностi була розглянута реальна практична задача i╓рархiзацi╖ онтологi╖ за тематикою Information Retrieval. Авторами було виявлено, що в результатi вико- ристання методологi╖ багатокритерiально╖ оцiнки центральностi вузлiв спостерiга╓ться деяке вiдходження вiд головно╖ тематики, i ця проблема потребу╓ бiльш детального опрацювання. Зокрема, мають бути вдосконаленi методи зондування сервiсiв Google для досягнення бiльшо╖ релевантностi при побудовi i╓рархiй концептiв.

PDF
HOME