Дмитренко О.О., Ланде Д.В. Алгоритм розрахунку вза╓много впливу вершин у когнiтивних картах

// Проблеми ╕нформатизац╕х та управл╕ння: Зб╕рник наукових праць: Випуск 4(60). - К.: НАУ, 2017. - С. 12-25.

File not found.

Представлений алгоритм розрахунку вза╓много впливу вершин у когнiтивних картах. Показано, що вiн да╓ можливiсть подолати недолiки, якi мiстить, наприклад, один з методiв, що широко використову╓ться в наш час, iмпульсний метод, а саме: використовуючи запропонований алгоритм, на вiдмiну вiд використання iмпульсного методу, завжди можна визначити результуюче значення не залежно вiд того, чи стiйкий iмпульсний процес, що вiдповiда╓ зваженому орграфу.
PDF