Лорет де Мар, Каталония, Испания, 2012
  
© 2012, Дмитрий Ландэ
Р е к л а м а