Грайворонська А.М., Ланде Д.В., Березiн Б.О.

Модель розповсюдження ╕нформац╕╖ в соц╕альних мережах
//XIV Всеукра╖нська науково-практична конференц╕я студент╕в, асп╕рант╕в та молодих вчених
"Теоретичн╕ ╕ прикладн╕ проблеми ф╕зики, математики та ╕нформатики",
26-28 травня 2016 р., Ки╖в, Укра╖на: Труди конференц╕╖ / Фiзико-технiчний iнститут НТУУ "КПI", 2016. - P. 28-30.

В роботi приведенi правила функцiонування мультиагентно╖ мережi, визначенi статистичнi закономiрностi, пов╓язанi
з "житт╓вим циклом" агентiв - iнформацiйних повiдомлень.
Виявленi статистичнi закономiрностi, якi вiдносяться до кiлькостi лайкiв та репостiв, розподiл яких, згiдно
з результатами моделювання, вiдповiда╓ розподiлу Вейбулла.
Результати моделювання перевiренi шляхом дослiдження реально╖ мережi мiкроблогiв Twitter.
Ключовi слова: iнформацiйний потiк, розповсюдження iнформацi╖, мультиагентна модель, соцiальна мережа

PDF

Программа конференции


[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] File not found. [an error occurred while processing this directive]

PDF