Ланде Д.В., Бояр╕нова Ю.╢, Кал╕новський Я.О., Синькова Т.В.
Опис складних мереж ╕з використанням г╕перкомплексних числових систем
// Ре╓страц╕я, збер╕гання ╕ обробка даних. Щор╕чна п╕дсумкова наукова конференц╕я 28-29 вересня 2020 року: зб╕рник
/ - Ки╖в: ╤ПР╤ НАН Укра╖ни, 2020. - С. 130-131.


 
Для опису складних мереж ╕ р╕зноман╕тних вплив╕в у цих мережах розглянуто модель впливу дек╕лькох зарактеристик ╕з використанням г╕перкомплексних числових систем. Запропонована модель, зокрема, може представляти собою вза╓мод╕ю дек╕лькох предметних областей ╕з ек╕лькох вид╕в активност╕.

Для спрощення обчислень запропоновано використання ызоморфних гыперкомплексних числових систем.

HOME