Д. Ланде,

канд. техн. наук,

заст. директора

╤нформац╕йного центру

"Електронн╕ в╕ст╕" ,

В. Сороко,

канд. техн. наук, доцент,

начальник науково-анал╕тичного

управл╕ння Головдержслужби Укра╖ни


File not found.

Створення основ функц╕онального класиф╕катора
з питань державно╖ служби в Укра╖н╕

Кожна галузь управл╕ння для ф╕ксац╕╖ ╕ оц╕нки стану повинна мати сво╖ стандарти. Сфера державно╖ служби, окреслена ╕снуючим правовим полем, вже ма╓ сво╖ стандарти, як╕ позначають, наприклад, порядок ╕ форми (П2-ДС, 9-ДС) обл╕ку державних службовц╕в, вимоги до осв╕тньо-квал╕ф╕кац╕йних характеристик маг╕стра державного управл╕ння та маг╕стра державно╖ служби. З урахуванням останн╕х затверджений ╕ п╕дготовлений до друку Дов╕дник типових профес╕йно-квал╕ф╕кац╕йних характеристик посад державних службовц╕в.

Для розвитку цього напряму д╕яльност╕ передбача╓ться створення функц╕онального класиф╕катора державно╖ служби, рубрики якого складаються з понят╕йно╖ системи державно╖ служби. Комп'ютерна верс╕я класиф╕катора ма╓ на мет╕ використання г╕пертекстових зв'язк╕в, за рахунок яких кожна понят╕йна одиниця рубрики - дескриптор - повинна мати посилання на статт╕ чи розд╕ли нормативно-правових акт╕в з питань державно╖ служби. Введення в д╕ю цього класиф╕катора спростить процедури кодиф╕кац╕╖ правових акт╕в, надасть цьому процесов╕ системност╕.

Технолог╕чно функц╕ональний класиф╕катор може бути визначений як сукупн╕сть дескриптор╕в, як╕ в╕дпов╕дають певним поняттям з предметно╖ област╕ ╕ доповнен╕ понят╕йними статтями, мають багатор╕вневу рубрикац╕ю. При цьому доц╕льно реал╕зувати механ╕зм покажчик╕в м╕ж дескрипторами класиф╕катора, який ма╓ мережну структуру орган╕зац╕╖ ╕ разом з ╕╓рарх╕чною рубрикац╕╓ю створю╓ ╓дине ╕нформац╕йне поле з╕ зворотними зв'язками.

Таким чином, функц╕ональний класиф╕катор по сво╖й сут╕ ╓ результатом сво╓р╕дно╖ ╕мпл╕кац╕╖ арх╕тектури одномовного ╕нформац╕йно-пошукового тезаурусу (контрольованого словника лексичних одиниць дескрипторно╖ мови, який базу╓ться на лексиц╕ одн╕╓╖ мови та в╕дображу╓ семантичн╕ в╕дносини м╕ж лексичними одиницями) на предметну галузь та в╕дпов╕дну функц╕ональну спрямован╕сть класиф╕катора.

На цей час функц╕ональний класиф╕катор можна розглядати як сво╓р╕дний пут╕вник, що у неявному вигляд╕ моделю╓ процедури, як╕ властив╕ людин╕ при обробц╕ ╕нформац╕╖. Застосовуючи таку модель у комплекс╕ з автоматизованими тематичними каталогами та в╕дпов╕дною ╕нформац╕йно-пошуковою системою, можна значно п╕двищити показники (повноту, релятивн╕сть тощо) якост╕ пошуку ╕нформац╕╖ за запитом користувача.

Якщо розглядати функц╕ональний класиф╕катор як реал╕зац╕ю ╕мпл╕кац╕╖ арх╕тектури ╕нформац╕йно-пошукового тезаурусу на предметну галузь, то його побудова ма╓ включати п'ять основних процедур:

Процедура визначення тематичного охоплення функц╕онального класиф╕катора спиралась на анал╕з ╕снуючих рубрикатор╕в (у нашому випадку, насамперед, використано класиф╕катор галузей права) з урахуванням ╕нформац╕йних потреб споживач╕в. При анал╕з╕ складу ╕нформац╕йного фонду та ╕нформац╕йних потреб були встановлен╕ вс╕ нормативно-правов╕ документи, як╕ можуть вплинути на перел╕к лексичних та понят╕йних одиниць, а також бути використан╕ при побудов╕ словникових (на першому етап╕) та понят╕йних статей.

Як база для визначення тематичного охоплення функц╕онального класиф╕катора використовувалися Концепц╕я адм╕н╕стративно╖ реформи в Укра╖н╕, сукупн╕сть законодавчих документ╕в з питань державно╖ служби, серед яких Закони Укра╖ни "Про державну службу", "Про боротьбу з корупц╕╓ю", "Про м╕сцев╕ державн╕ адм╕н╕страц╕╖", Укази Президента Укра╖ни з питань адм╕н╕стративно╖ реформи ╕ т. ╕н., а також розд╕л класиф╕катора галузей законодавства, що м╕стив за тематикою про державну службу так╕ п╕дрозд╕ли:

До основно╖ частини функц╕онального класиф╕катора включено також розд╕л, який пода╓ структуру орган╕в влади в Укра╖н╕. Цей розд╕л створено з урахуванням функц╕ональних повноважень ╕ завдань орган╕в державно╖ влади. Анал╕з функц╕ональних повноважень та завдань проводився на основ╕ анал╕зу спец╕ально побудовано╖ бази даних, яка ╓ фрагментом загально╖ нормативно╖ бази даних.

П╕дб╕р масиву лексичних та понят╕йних одиниць було зд╕йснено на основ╕ в╕д╕браного на першому етап╕ масиву документ╕в. На баз╕ наведених вище тип╕в документ╕в, а також ╕снуючих систем забезпечення законодавчою ╕нформац╕╓ю на таких серверах мереж╕ Internet, як:

- http://www.rada.gov.ua

- http://www.guds.gov.ua

- http://www.liga.kiev.ua

- http://www.niss.gov.ua

- http://www.nau.kiev.ua

- http://www.dinai.com

була отримана репрезентативна колекц╕я первинних документ╕в. В одержаний таким чином масив лексичних та понят╕йних одиниць додатково були включен╕ лексичн╕ одиниц╕, як╕ в╕дпов╕дають тематиц╕ та отриман╕ з таких джерел:

- рубрикатор автоматизовано╖ системи науково-техн╕чно╖ ╕нформац╕╖;

- енциклопедичн╕ дов╕дники;

- тлумачн╕ дов╕дники;

- терм╕нолог╕чн╕ дов╕дники;

- таблиц╕ УДК, ББК.

Для збирання масиву лексичних одиниць та формування словника було використано ╕нформац╕йно-пошукову систему InfoReS-XL. Ця система дозволя╓ створювати бази даних, записами яких ╓ повн╕ тексти документ╕в. На першому етап╕ створення бази даних в систем╕ InfoReS-XL створю╓ться словник, який м╕стить ус╕ слова з документ╕в, кр╕м тих, що входять до так званого "стоп-словника". Власне, анал╕з файлу робочого словника, отриманого в результат╕ побудови бази даних, дозволив орган╕зувати остаточний масив лексичних одиниць функц╕онального класиф╕катора. Масив понят╕йних одиниць формувався експертним шляхом з урахуванням наявного масиву лексичних одиниць.

Формування словника функц╕онального класиф╕катора виконано за правилами побудови словника ╕нформац╕йно-пошукового тезаурусу (як основи функц╕онального класиф╕катора), в який були включен╕ так╕ типи лексичних одиниць:

Словосполучення можуть включатися до словника, якщо опорним словом в них ╓ ╕менник та викону╓ться одна з умов:

- значення словосполучення не вит╕ка╓ ╕з значень його складових;

- хоча б одна ╕з складових словосполучення не використову╓ться в склад╕ ╕нших словосполучень;

- для цього словосполучення у словнику ╕нформац╕йно-пошукового тезаурусу ╓ повн╕ синон╕ми;

- словосполучення ╓ ст╕йким;

- окрем╕ слова словосполучення мають надто широке значення;

- под╕л словосполучень на окрем╕ складов╕ веде до втрачання важливих для пошуку парад╕гматичних зв'язк╕в.

В╕дм╕нн╕ форми окремих ╕менник╕в, а також опорних ╕менник╕в словосполучень зам╕нялися формою називного в╕дм╕нка.

Форми прикметник╕в та присл╕вник╕в треба приводити до називного в╕дм╕нка. Прикметники та присл╕вники в однин╕ приводились до форми чолов╕чого роду, д╕╓слова - до форми ╕нф╕н╕тиву.

Компоненти складних сл╕в мають бути широковживаними першими частинами складних сл╕в. Вони зак╕нчуються деф╕сом, який зам╕ня╓ в╕дкинуту другу частину слова. При наявност╕ абрев╕атур в словник повинн╕ включатися також в╕дпов╕дн╕ ним повн╕ форми.

При побудов╕ функц╕онального класиф╕катора з вибрано╖ колекц╕╖ документ╕в були в╕докремлен╕ необх╕дн╕ слова та словосполучення, що в╕дпов╕дають предметн╕й галуз╕ класиф╕катора.

Побудова понят╕йних статей та словникових статей передбача╓, що лексичним одиницям приписуються покажчики, як╕ в╕дпов╕дають стандарту ISO 2788, або в╕дпов╕дн╕ укра╖нськ╕ позначки. У таблиц╕ наведений перел╕к таких покажчик╕в.

Таблиця

Тип покажчика

Значення

Аналог по ISO 2788

Посилання в╕д аскриптора до
дескриптора

дивись

USE

Посилання в╕д дескриптора до
синон╕м╕чного дескриптора або до
аскриптора

синон╕м

UF (used for)

Посилання в╕д аскриптора до комб╕нац╕╖ дескриптор╕в

використай комб╕нац╕ю

USE ... + ...

Посилання в╕д дескриптора до вищого дескриптора

вище

BT (broader term)

Посилання в╕д дескриптора до вищого родового дескриптора

вище-род

BTG (broader term generic)

Посилання в╕д дескриптора до вищого дескриптора, який означа╓ ц╕ле

вище-ц╕ле

BTP (broader term partitive)

Посилання в╕д дескриптора до
нижчого дескриптора

нижче

NT (narrower term)

Посилання в╕д дескриптора до
нижчого видового дескриптора

нижче-вид

NTG (narrower term generic)

Посилання в╕д дескриптора до нижчого видового дескриптора, який означа╓
частину

нижче-частина

NTP (narrower term partitive)

Посилання в╕д дескриптора до
дескриптора, який зв'язаний асоц╕ативно

асоц╕ац╕я

RT (related term)

 

Покажчик визнача╓ зв'язки м╕ж лексичними одиницями або поняттями та ╓ результатом виконання таких операц╕й, як:

- усування неоднозначностей лексичних одиниць;

- встановлення в╕дносин синон╕м╕╖;

- виб╕р дескриптора, який в╕дпов╕да╓ за весь клас синон╕м╕╖ при ╕ндексуванн╕;

- встановлення ╕╓рарх╕чних та асоц╕ативних в╕дносин дескриптор╕в.

Стандартна процедура побудови словникових статей при реал╕зац╕╖ функц╕онального класиф╕катора була модиф╕кована таким чином:

- створена нормативна база даних з питань державно╖ служби в Укра╖н╕;

- створена технолог╕чна база даних, яка включа╓ текстов╕ поля щодо статус╕в, функц╕ональних повноважень та завдань орган╕в державно╖ влади;

- п╕дготовлен╕ бази даних були прорубрикован╕ в╕дпов╕дно до робочих вар╕ант╕в функц╕онального класиф╕катора;

- створена концепц╕я механ╕зму, який забезпечу╓ зв'язку комп'ютерного вар╕анта класиф╕катора з побудованими базами даних.

у результат╕ цього понят╕йн╕ (словников╕) статт╕ являють собою записи бази даних, як╕ пов'язан╕ з класиф╕катором за допомогою г╕пертекстових посилань. Такий механ╕зм побудови словникових статей реал╕зовано на д╕юч╕й модел╕ функц╕онального класиф╕катора на сервер╕ Головдержслужби Укра╖ни. Розроблено Web-представлення функц╕онального класиф╕катора з можлив╕стю виходу на нормативн╕ документи, як╕ зг╕дно з класичною моделлю тезаурусу являють собою словников╕ (понят╕йн╕) статт╕, тобто т╕ текстов╕ пояснення, як╕ розкривають зм╕ст в╕дпов╕дних пункт╕в класиф╕катора.

Розроблений робочий вар╕ант функц╕онального класиф╕катора в електронному вигляд╕ розм╕щено в формат╕ "рубрика - поняття" у в╕дпов╕дному каталоз╕ Web-сервера Головдержслужби Укра╖ни. ╤м'я файла: .rubrics.cf. Його базовий вигляд демонстру╓ наведений нижче фрагмент:

01.00.00 ЗАГАЛЬН╤ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНO╥ СЛУЖБИ

01.01.00 Державна пол╕тика у сфер╕ державно╖ служби

01.01.01 Загальн╕ питання

01.01.02 Oсновн╕ напрями державно╖ пол╕тики у сфер╕ державно╖ служби

01.01.03 Визначення державно╖ пол╕тики у сфер╕ державно╖ служби

01.01.04 Oсновн╕ принципи функц╕онування ╕нституту державно╖ служби

01.01.05 Oрган управл╕ння у сфер╕ державно╖ служби

01.02.00 Принципи державно╖ служби

01.02.01 Загальн╕ питання

01.02.02 Cлуж╕ння народу Укра╖ни

01.02.03 Демократизм ╕ законн╕сть

01.02.04 Гуман╕зм ╕ соц╕альна справедлив╕сть

01.02.05 Пр╕оритет прав людини ╕ громадянина

01.02.06 Профес╕онал╕зм, компетентн╕сть

01.02.07 ╤н╕ц╕ативн╕сть

01.02.08 Чесн╕сть

01.02.09 В╕ддан╕сть справ╕

01.02.10 Персональна в╕дпов╕дальн╕сть за виконання службових обов'язк╕в

01.02.11 Дисципл╕на

01.02.12 Дотримання прав та законних ╕нтерес╕в орган╕в м╕сцевого самоврядування.

Бази даних нормативно╖ документац╕╖ з питань державно╖ служби було експертним шляхом прорубриковано зг╕дно з розробленим класиф╕катором. П╕дготовлено до експериментального впровадження програмний комплекс ╕нтеграц╕╖ класиф╕катора з базою даних на основ╕ системи InfoReS-XL [1] . Рубрикац╕я бази даних системи InfoReS-XL за допомогою функц╕онального класиф╕катора викону╓ться шляхом редагування текстового файлу бази даних. В останн╕й рядок кожного документа допису╓ться значення рубрики класиф╕катора у формат╕ rubrXX.YY.ZZ, де XX, YY, ZZ - в╕дпов╕дно перший, другий та трет╕й р╕вн╕ класиф╕катора. Якщо документ в╕дпов╕да╓ к╕льком рубрикам, ус╕ вони заносяться окремими строками. Редагування зд╕йсню╓ться за допомогою звичайного текстового процесора, наприклад, vi або joe. П╕сля завершення процесу рубрикац╕╖ база даних п╕дляга╓ пере╕ндексуванню.

Зм╕ст бази модельного вар╕анту функц╕онального класиф╕катора складають сьогодн╕ близько 400 понят╕йних одиниць. Доопрацювання зм╕сту класиф╕катора плану╓ться зд╕йснити в терм╕ни, що передбачен╕ Концепц╕╓ю адм╕н╕стративно╖ реформи в Укра╖н╕ з урахуванням зм╕н у систем╕ центральних орган╕в виконавчо╖ влади, внесених Указами Президента Укра╖ни в╕д 15 грудня 1999 року.

1. Ланде Д.В. Internet √ технолог╕я як зас╕б орган╕зац╕╖ доступу до баз даних науково-техн╕чно╖ ╕нформац╕╖//Проблеми створення, ╕нтеграц╕╖ ╕ використання науково-техн╕чно╖ ╕нформац╕╖ на сучасному етап╕: Тези допов╕дей VI м╕жнародно╖ науково-практично╖ конференц╕╖. - К.: Укр╤НТЕ╤, 1999. - с. 30 - 31.

HOME