Пазинич I.С., Ланде Д.В. Досл╕дження алгоритм╕в ╕нформац╕йного пошуку у п╕рингових мережах
// Матер╕али XIII Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖ студент╕в, асп╕рант╕в та молодих вчених "Теоретичн╕ ╕ прикладн╕ проблеми ф╕зики, математики та ╕нформатики" (21-23 травня 2015 р., м. Ки╖в, Укра╖на)/ НТУУ "КП╤", 2015. - C. 76-79.

File not found.

В цiй статтi розглядаються пiринговi мережi як елемент глобально╖ мережi Iнтернет та алгоритми пошуку iнформацi╖ в них (BFS, RBFS, ISM та iн.). Також запропонований новий алгоритм iнформацiйного пошуку, приводяться графiчнi iлюстрацi╖ його використання на мережi, змодельованiй за алгоритмом Барабашi-Альберта. Наведено результати аналiзу ефективностi роботи цього алгоритму.

PDF