Грайворонська А.М., Ланде Д.В. Досл╕дження ╕нформац╕йних поток╕в як динам╕чних мультиагентних систем
// Матер╕али XIII Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖ студент╕в, асп╕рант╕в та молодих вчених "Теоретичн╕ ╕ прикладн╕ проблеми ф╕зики, математики та ╕нформатики" (21-23 травня 2015 р., м. Ки╖в, Укра╖на)/ НТУУ "КП╤", 2015. - C. 43-45.

File not found.

 

В сучасному iнформацiйному просторi публiку╓ться безлiч iнформацiйних документiв, i iнтерес представляють закономiрностi формування та розвитку сукупностi документiв, що вiдповiдають певнiй тематицi. В статтi запропонована модель тематичного iнформацiйного потоку на основi агентiв, якi вiдповiдають опублiкованим документам. В результатi моделювання отриманi часовi ряди, якi вiдображають змiни кiлькостi агентiв в системi i дослiдженнi ╖х властивостi.

PDF