Нагорний Д.О., Ланде Д.В. Методи та засоби добування ╕нформац╕╖ ╕з соц╕альних мереж.


// Матер╕али науково-практично╖ конференц╕╖ студент╕в, курсант╕в, асп╕рант╕в, докторант╕в та молодих вчених "Актуальн╕ питання застосування спец╕альних ╕нформац╕йно-телекомун╕кац╕йних систем" - К.: ╤СЗЗ╤ КП╤ ╕м. ╤горя С╕корського, 2021. - С. 298.

Анотац╕я. Проанал╕зовано наявн╕ ╕нструментальн╕ засоби добування ╕нформац╕╖ ╕з соц╕альних мереж. Запропоновано технолог╕чне р╕шення . програмний зас╕б, який врахову╓ вс╕ недол╕ки ╕ переваги наявних ╕нструментальних засоб╕в. Описано реал╕зац╕ю даного застосунку та надано його програмний код.

Summary. The available tools for extracting information from social networks are analyzed. A technological solution is proposed - a software tool that considers all the disadvantages and advantages of existing tools. The implementation of this application is described and its program code is provided.

Ключов╕ слова: добування ╕нформац╕╖, соц╕альна мережа, ╕нструментальний зас╕б, програмний застосунок.

Актуальн╕сть розробки метод╕в та засоб╕в добування ╕нформац╕╖ ╕з соц╕альних мереж зумовлена становленням анал╕зу контенту ╕нформац╕йних поток╕в, що поширюються в мереж╕ ╤нтернет╕ як одного з найб╕льш ╕нформативних метод╕в досл╕дження актуальност╕ обраних тематичних напрямк╕в та побудови моделей предметних областей.

Анал╕з джерел показу╓, що наявн╕ ╕нструментальн╕ засоби дозволяють екстрагувати ╕нформац╕ю для побудови мережевих моделей для ╖х подальшого досл╕дження, застосування в ╕нформац╕йно-анал╕тичн╕й робот╕.Кожен з них використову╓ певну методолог╕ю для досягнення к╕нцево мети, ма╓ сво╖ переваги та недол╕ки.

Практичне значення отриманих результат╕в поляга╓ в досл╕дженн╕ вже наявних ╕нструментальних засоб╕в добування ╕нформац╕╖ ╕з соц╕альних мереж (WGet, Silenium, Get, Fage, б╕бл╕отека PHP cURL тощо), а на основ╕ анал╕зу ╖х недол╕к╕в та переваг . розробка власного програмного засобу, готового до застосування як компонента ун╕версальних ╕нформац╕йно-анал╕тичних систем п╕дтримки прийняття р╕шень (зокрема, щодо ╕нформац╕йно╖ ╕ к╕бернетично╖ безпеки).

Висновки: Проанал╕зовано наявн╕ ╕нструментальн╕ засоби добування ╕нформац╕╖ ╕з соц╕альних мереж. Запропоновано технолог╕чне р╕шення . програмний зас╕б, який врахову╓ вс╕ недол╕ки ╕ переваги наявних ╕нструментальних засоб╕в. Описано реал╕зац╕ю даного застосунку та надано його програмний код.

Текст в PDF